7 steg till effektiv försäljning med 20NINE

Här är våra 7 rekommenderade steg för att få en effektiv försäljningsmaskin på plats med 20NINE.

För att få ut maximal effekt av dessa sju steg rekommenderar vi dock att du sätter 2 mycket viktiga saker först, din drömkundsprofil och din informationsstruktur. Utan dessa två kommer du troligen att tappa effektivitet och försäljning.

Drömkundsprofilen – Definiera vem du existerar för

 • Bör innehålla både företags- och personattribut (bransch, storlek, roll, kön, DISC-profil, kompetens etc.) 
 • Ger tydlighet för hela organisationen 
 • Ger ökat fokus 
 • Ger ökad effektivitet

Skapa din struktur – Gör det enkelt att segmentera

 • Lägg till en anpassad klassificeringsstruktur med anpassade fält 
 • Exempel kan vara nya typer, geografier, branscher, rollkategorier, senaste möte, kampanjutdelning etc. 
 • Din klassificeringsstruktur bör göra det möjligt att söka och hitta segment på 50-100 av tusentals kontakter

1. Prospektering – Skaffa era prospekts från LinkedIn

Vill du få engagerade säljare? Sluta importera stora irrelevanta listor över kontakter och företag som du inte har kvalificerat. Att lägga till hundratals eller till och med tusentals okvalificerade prospekts i ett CRM är att be om problem. På samma sätt som värdet för en användare av Spotify och Apple Music är deras innehåll (musiken) och inte deras teknik är innehållet i ett CRM avgörande för användarupplevelsen för en säljare.

Det du vill mötas av som säljare är 100% relevanta prospekts som kan hjälpa dig att sälja mer. Du vill inte ha jättelistor över irrelevanta företag eller personer som förmodligen också har bytt arbetsgivare sedan listan skapades.

Det bästa sättet att skaffa sig relevanta prospekts är från källan själv, dvs affärskontakterna. Det är här LinkedIn kommer in på bilden.

Genom att hitta rätt personer, enligt drömkundsprofilen på LinkedIn, säkerställer reps eller du att innehållet för reps är 100% korrekt och relevant.

Prospektering på LinkedIn:

 • Sluta importera stora listor
 • Sök efter drömkunder på LinkedIn 
 • Connecta + skicka meddelande 
 • Importera vem som helst till 20NINE + få kontaktinformation med Leadclipper

2. Klassificera – Berika era prospekts

För att enkelt kunna ta fram olika segment över tid är det avgörande att klassificera era nyligen tillagda prospekts. Om inte, kommer huvudvärken att öka när listorna blir större. Så småningom spenderar du mer tid på att leta än att sälja.

Det är detta som en bra klassificering kommer att förhindra, det vill säga du kommer att kunna identifiera specifika segment på några sekunder även om era prospekts-listor har växt till tusentals prospekts över tiden.

Berika era prospekts

 • Berika era prospekts efter att de har importerats 
 • Lägg till telefon, e-post, typ och andra relevanta delar av din klassificering
 • Gör det enkelt att hitta relevanta segment

3. Värm upp era prospekts – Ökar er avslutsfrekvens

För att öka er avslutsfrekvens och även er effektivitet är det bättre att bara fokusera och prata med dem som är mer benägna att vara intresserade av vad ni har att erbjuda. Ett effektivt sätt att göra det är att skicka personliga massmejl.

Med personliga massmejl menar vi inte designade utskick från ert e-postautomationsverktyg eller ert marknadsföringsautomationsverktyg, nej, dessa mejl hamnar vanligtvis i mottagarens papperskorg, inte spam-korgen, det jag menar är att ingen läser dessa. När läste du själv ett designat mejl senast? Jag menar ett affärsrelaterat mejl, inte en konsumentrelaterat.

Skicka istället personliga massmejl med ditt Office 365- eller Gsuite-konto. Det ökar chansen att dina mejl blir lästa och de uppfattas också som mycket mer personliga.

 • Förbered din personliga mass-e-post 
 • Sök och hitta ditt önskade segment 
 • Markera alla i sökresultatet 
 • Skicka en personlig mass-e-post och aktivera spårning av “Öppna e-post” + “Klicka på URL” 
 • Valfritt: Om du gör många parallella utskick på samma dag, markera alla i listan och massuppdatera kontakterna med ett kampanjnamn

4. Skapa en ringlista – Effektiv mötesbokning

Genom att bara ringa dem som öppnade dina mejl ökar din avslutsfrekvens avsevärt och gör din prospektering mycket mer tidseffektiv. Genom att lägga till dessa personer i separata listor blir det även tydligare vem säljaren ska rikta in sig på. Genom att ta bort de som man pratat med från listan säkerställer man också att det är lätt att identifiera vem som man ännu inte pratat med.

Skapa ringlistor

 • Sök och hitta de som öppnade din personliga mass-e-post 
 • Markera alla i sökresultatet 
 • Lägg till i en befintlig eller ny ringlista 
 • TIPS: Gör detta dagen efter din personliga massmejl gått ut då dina mottagare har ditt namn och företag färskt i minnet

5. Ring dina prospekts – Effektiv mötesbokning

 • Ring varje prospekt i din samtalslista från 20NINE-appen på din smartphone 
 • Efter varje samtal: Lägg till möte + affär i önskad pipeline, lägg till påminnelse om återuppringning eller ställ in typ som “Inte intresserad” beroende på resultatet av samtalet 
 • Ta bort kontakten från listan efter samtalet för att få mer fokus på de som är kvar att ringa 
 • Rekommendation: Gör detta dagen efter din personliga mass-e-post

6. Flytta fram affärerna – Fokusera hela tiden på nästa steg

Genom att alltid fokusera på nästa steg och inte på avslutsdatumet får ni bra koll på vad ni ska fokusera på i er pipeline varje vecka.

 • Flytta dina erbjudanden genom önskad pipeline med drag & drop 
 • Fokusera på nästa åtgärd och ha alltid ett framtida datum och en beskrivning för nästa åtgärd 
 • Rekommendation: Ställ in tidsperioden för dina erbjudanden till vecka för att få ökat fokus och mindre stress

7. Stäng affärerna – Förbered dig även inför framtiden

 • När dina affärer har vunnits / förlorats, flytta dem till orders genom att dra affären till den vunnen-boxen eller förlorat-boxen 
 • Rekommendation: Lägg till en anteckning, påminnelse eller ett möte efter att affären har vunnits / förlorats, eller kopiera affären till en Förlängnings-pipeline, om din affär inkluderar en framtida förlängning.