Äkta resultat kräver prioritering av sin tid

På 20NINE brukar vi prata om att man ska vara “sharp”. Med det menar vi att vi ska värdesätta vår egen och andras tid. Vi som arbetar med försäljning är vana vid mål och att ha krav på oss att leverera resultat. Det vi också har gemensamt är att vi alla har samma mängd tid tillgänglig.

Hur kommer det sig då att vissa säljare alltid levererar bättre resultat än andra? Har det bara med kunskaper om försäljning att göra eller finns det andra framgångsfaktorer? Svaret är, som de flesta vet, JA och en av dessa är hur de prioriterar sin tid.

Prioritera tid är en faktor för att nå resultat

Om du ska uppnå resultat är det viktigt att prioritera dig själv, dina resultat, din och andras tid, d.v.s. vara sharp. Du slösar inte med andras tid men du slösar definitivt inte med din egen tid!

Generellt sett är de som är framgångsrika i att uppnå resultat mycket bättre på att prioritera sin tid och inte slösa bort den på saker som inte tar dem mot resultatet.

De sitter inte kvar i möten som de märker inte kommer leda till förväntat resultat.

De lägger inte tid på “fel” personer, de lägger inte tid på för mycket nonsens, de kräver respekt av sin tid från omgivningen och de vet vad de ska uppnå med de aktiviteter de ägnar sig åt.

En av de viktigaste insikterna en säljare behöver ha: Prioritera tid på “rätt” personer. Vilka är då dessa?

De är personer som

> är inom rätt målgrupp för det företag du representerar

> har ett problem du kan lösa eller önskan du kan tillgodose

> kan fatta beslut om affären

> vill göra affär med dig

Prioritera tid för rätt målgrupp

Det är lätt hänt att försöka sälja till allt och alla. Det kommer dock inte ge dig den effektivaste och bästa vägen till ditt mål.

Här kommer några tankar kring hur ni kan tänka kring prioritering av er tid beroende på om ni arbetar med inkommande förfrågningar eller bedriver ett mer uppsökande sälj.

Inkommande förfrågningar

Det är lätt att svara upp mot alla inkommande förfrågningar, oavsett vilken kund som frågar. Kunden frågar ju om att få en offert eller kanske rent av anger att de vill göra affär med oss, eller hur? Det känns bekvämt och enkelt.

Det är dock inte säkert att det är den effektivaste vägen. Att stämma av inkommande förfrågningar mot den definierade målgruppen och endast svara på dessa förfrågningar från målgruppen är en fråga om effektivitet.

Det är mot dessa kunder ni får effektivast sälj och bäst hit rate.

Att även veta vilken typ av lösningar ni ska svara på är även det en viktig prioriteringsfråga, dvs inte svara upp mot förfrågningar enbart för ni kan.

Fokus bör vara att prioritera tiden till de kunder som kan ge bäst omsättning, lönsamhet och där ni kan leverera bäst resultat.

Proaktivt uppsökande sälj

När det gäller proaktiv försäljning (där ni aktivt bearbetar kunderna via uppsökande sälj) är det viktigt att prioritera en dialog med företag och individer inom ramen för er målgrupp.

Det är denna målgrupp som kommer ge er snabbast affärer, bäst affärer, nöjdast kunder och den effektivaste vägen till säljmålet. All tid som läggs utanför denna målgrupp är faktiskt rent resursslöseri och bör avbrytas omedelbart.

I bägge dessa fall är det viktigt att kunna sin målgrupp och mållösning. Om ni inte har en kundmålgrupp definierad inom företaget rekommenderar jag starkt att ni läser denna artikel som beskriver hur ni tar fram både ett målföretag och en målindivid att leta efter.

Fokus på resultat eller att se upptagen ut?

En viktig personlig aspekt som spelar en avgörande roll i vår förmåga att prioritera vår tid är inställningen till våra mål.

Jag har under alla år jag arbetat med försäljning märkt att det oftast kokar ner till en enskild grundläggande faktor om en individ kommer nå sina mål eller inte.

Det är drivkraften för att nå mål/resultat och synen på vad ett mål verkligen betyder.

Det är många som pratar om att de är resultatdrivna men färre som är det på riktigt.

De som är resultatdrivna på riktigt prioriterar ofta sin tid noggrant. De har också förmågan att avgöra när saker ska göras dvs de har en bra “sense of urgency”.

De är alltid väl förberedda och spenderar även tid på kvällar/helger för att kunna maximera sin tid under kontorstid på att uppnå resultat.

De som säger att de är resultatdrivna men inte är det i verkligheten har ofta en förmåga att se väldigt upptagna ut.

De är ungefär som politiker som tycker det är viktigare att delta på konferenser, beordra utredningar och säga rätt saker än att faktiskt uppnå konkreta resultat.

Allt detta kanske är ett resultat av det samhälle vi lever i. Vi lever på toppen av civilisationen och kan i många fall inte få det väldigt mycket bättre. För många är det inte värt ansträngningen. Vad tjänar jag på det? Jag behöver inte ännu fler dyra vinflaskor eller en bättre bil, bostad, resa eller vad det nu kan vara. Många har redan ett tillräckligt gott materiellt välstånd.

I ett sådant tillstånd blir det lättare för många att se upptagen ut istället för att kriga på för att nå mål.

Jag sitter ju i så många möten varje dag, jag måste därför åstadkomma något är nog en uppfattning vissa har. Få reflekterar dock över vad de verkligen åstadkommer för resultat.

Detta är en fara för företaget. Det finns alltid en hungrigare konkurrent och företaget är bara en lågkonjuktur bort från dåliga tider.

Om konkurrenten inte finns på den lokala marknaden finns den internationellt. I dagens globala värld är det faktiskt inte enbart lokala konkurrenter vi behöver oroa oss över.

Rent filosofiskt gäller även detta ett helt samhälle. Om för många i ett samhälle är för tillfredsställda finns det ingen hunger kvar. I ett sådant tillstånd kommer ett annat samhälle att ta över.

Det har hänt flera gången under historien att samhällen gått tillbaka i utvecklingen och fått det sämre, för att hungern och drivet försvunnit. Rom är ett bra exempel på det.

Vi behöver därför säkerställa att vi inte bygger vår drivkraft enbart på materiell framgång.

Det måste in en stolthet i att skapa saker, vilja att göra en skillnad och att nå mål i sig måste vara ett självändamål.

Det är som med träning, det är inte alltid kul att gå ut när det är dåligt väder men om målen ska nås behöver det där passet ändå genomföras. Man får pressa sig själv.

Då räcker det inte att enbart gå runt i träningskläder och se sportig ut.

En klok person sa en gång i tiden till mig. Andreas, det finns inga genvägar, det finns bara hårt arbete. Det är en devis jag burit med mig under alla år och som hjälpt mig mentalt.

Det är en insikt att i det långa loppet är det bara hårt arbete som gäller. Annars blir man omsprungen. Det gäller oss som individer, företag och hela samhällen.

Tänk därför alltid på att värdera din tid och lägg den där du anser att du har störst möjlighet att effektivast nå dina mål!