Vi är...

Det Europeiska Saas-bolaget, startat i Stockholm baserat på idéen att göra personer som arbetar med affärsrelationer och -processer i mindre företag uppdaterade, fokuserade och fria att arbeta från valfri plats, oavsett var de enskilda individerna befinner sig fysiskt genom att göra information tillgänglig.

Som ger er…

- den lättanvända Appen
- som samlar in er relevanta information
- genom att kopplas till vanliga verktyg
- för att göra er relevanta information lättillgänglig
- oavsett om ni fokuserar på relationshantering, prospektering, försäljning, kommunikationsloggning, offerterm avtal, digitala signaturer eller fakturering.

Fakta

Säte: Stockholm
Post: Krokslätts fabriker 30
431 37 Mölndal
Org.nr.: 556938-8639