Börja använda 20NINE redan idag

Dessa 9 enkla steg gör att du är igång på under en timme

Steg 1 (10 min) - Lägg till kunder och prospekts (företag och kontakter)

Hur man importerar en person från LinkedIn till 20NINE

Det enklaste sättet att lägga till företag och personer till ditt nya Salesbox-konto är att använda 20NINE LeadClipper för LinkedIn. Det är ett tillägg för Google Chrome av 20NINE. LeadClipper gör att du kan importera alla personer eller företag som du hittar på LinkedIn direkt till Salesbox genom att klicka på en knapp.

Hur man installerar 20NINE LeadClipper för LinkedIn

Om du inte installerade detta tillägg när du gick igenom guiden efter din första inloggning, gör detta:
 1. Klicka på inställningsikonen (kugghjulet) i huvudmenyn
 2. Välj Mina inställningar och alternativet “Tillägg”
 3. Klicka på installationsknappen bredvid LeadClipper
 4. Följ guiden i Google Chrome webbshop
 5. När LeadClipper är installerat i Chrome klickar du på 20NINE-logotypen i din Chrome-webbläsare (övre vänstra hörnet)
 6. Logga in med ditt 20NINE-användarnamn och lösenord
 7. Gå till alla personer på LinkedIn som du vill lägga till i 20NINE och klicka på den blå 20NINE-knappen och välj “Lägg till i kontakter” (Nu får du företaget, företagets logotyp, geografi, kontaktnamn, kontakttitel, foto och geografi läggs till i 20NINE)
 8. Klicka på länken “Kontaktinformation” i profilen Linkedin för personer för att kunna lägga till telefon, e-post etc. till 20NINE också. (Telefon och e-post är vanligtvis bara tillgängliga på kontakter som du är ansluten till på LinkedIn)

Hur du importerar från en fil till 20NINE

Om du har en fil med företag och personer som du vill lägga till i Salesbox kan du enkelt importera den filen till 20NINE.
Förbered din fil
För att säkerställa att allt data kommer med i importen behöver datat följa 20NINE formatregler. Läs denna instruktion som beskriver datareglerna för en import fil.
Innan du importerar din fil måste du även konvertera filen till formatet .CSV (Om du har ord som innehåller Å, Ä, Ö eller tex spanska eller tyska bokstäver, välj då filformatet .CSV av typen UTF8).
Öppna din fil
 1. Se till att dina kolumnrubriker är den första raden, ta bort alla andra rader ovanför kolumnrubrikerna
 2. Välj Spara som / exportera till
 3. Välj .CSV eller .CSV av typen UTF8
 
Nu har du en fil som är klar att importera till 20NINE.
Importera din fil
 1. Klicka på inställningsikonen  i huvudmenyn
 2. Välj företagsinställningar, alternativet “Importera”
 3. Klicka på den gröna importknappen
 4. Välj din .CSV-fil från din dator
 5. Nu får du din fil i förhandsgranskningsläge och du ser kolumnrubrikerna + de tre första raderna i din fil
 6. Klicka på knappen “Företag / kontakt”
 7. Välj minst en ansvarig användare (de valda användarna får de importerade kontakterna och företagen i sina personliga listor)
 8. I tabellen nedan kan du matcha vilka kolumner som ska läggas till i vilka datafält i 20NINE (om du har lagt till anpassade datafält är de också tillgängliga för import här)
 9. När du har matchat alla kolumner du vill importera klickar du på skicka-knappen och väntar. (det kan ta några minuter innan den importerade informationen visas i den ansvariga användarens företags- och kontaktlistor) beroende på användarrättigheter kan andra användare också se den importerade informationen om de byter till avdelnings- eller företagsnivå i det användarfilter som du hittar i systemhuvud.
PS. 20NINE tillåter importer på upp till 2000 rader i taget, så om du har fler rader än så i din fil, dela filen så att varje fil innehåller maximalt 2000 rader.
Steg 2 (5 min) - Koppla på Office365 eller Google

Varför är det bra? Då…

 • Sparas alla skickade / mottagna e-postmeddelanden automatiskt i loggen på dina kontakter som du har i 20NINE (med rätt e-post naturligtvis)
 • Kan du skicka personliga massmejl via Office365 / Gmail och få notiser i realtid när dina e-postmeddelanden öppnas eller länkar klickas på. Du kan också söka och hitta alla som har öppnat ett specifikt utskick
 • Kan du synkronisera din Outlook / Google-kalender med 20NINE
 • Kan du installera 20NINE kontaktpanel i din Outlook- eller Gmail-klient

Hur du ansluter Office 365 eller Google

Varje användare i ditt konto kan ansluta sitt Office 365- eller Google-konto.
 1. Klicka på Länk-knappen för antingen Office 365 eller Google
 2. Logga in på Microsoft eller Google i popup-fönstret
 3. Klicka på knappen “Synkronisera kalender”
 4. Klicka på knappen “Synkronisera e-post”
E-postsynkronisering
Nu kommer alla e-postmeddelanden som du skickar eller tar emot från dina 20NINE-kontakter sparas i loggen “Senaste kommunikation” på kontakter och företag. 
 
Du kan skicka eller ta emot dina e-postmeddelanden från din dator, telefon eller e-postklient så länge det är din Office365 / Gmail-e-postadress du använder.
Kalendersynkronisering – Office 365
Alla möten som läggs till 20NINE visas i ditt Outlook (markerat med orange färg). Alla möten du lägger till i din Outlook-kalender som har en inbjuden tillagd och den inbjudna också finns i 20NINE kommer att läggas till 20NINE-kalendern och också automatiskt anslutas till rätt kontakt och konto.
Kalendersynkronisering – Google
Alla möten som läggs till Salesbox visas i din Google-kalender (läggs till underkalendern som heter Salesbox). Alla möten som läggs till underkalendern som heter Salesbox i din Google-kalender läggs till i Salesbox.
Uppdateringar av möten
Om du uppdaterar ett möte i 20NINE eller i Outlook / Google spelar ingen roll, synkroniseras uppdateringen till den anslutna kalendern.
PS. Salesbox synkroniserar inga historiska e-postmeddelanden eller möten när du klickar på synkroniseringsknapparna. 20NINE synkroniserar bara nya e-postmeddelanden efter att synkroniseringen har aktiverats.

Hur du skickar personliga massmejl från 20NINE

I 20NINE kan du skicka personliga massmejl och få notiser när de öppnas och klickas på, både i realtid och genom att söka på datumperioder i efterhand.
Skicka från valfritt avsnitt
Du kan skicka massmeddelanden från kontakter, pipeline, uppgifter och möten. E-postmeddelanden kommer att skickas via ditt Office 365 / Gmail-konto, men med hjälp av 20NINE kan du skicka många av samma e-postmeddelande men ändå göra dem personliga genom att lägga till etiketten “Fname” där du vill att förnamn för kontakter ska läggas till i det skickade e-postmeddelandet .
För att skicka ett personligt massmeddelande
 1. Gå till önskad sektion (Bilden visar kontaktsektionen)
 2. Markera enskilda objekt i listan eller använd “Markera alla”
 3. Klicka på 3-punkts knappen och välj “Skicka…”
 4. Skriv din e-post och alla länkar / webbadresser du föredrar
 5. Bifoga eventuella dokument
 6. Slå på spårning av öppna och klicka
 7. Klicka på skicka
 
Nu kommer 20NINE att dela detta med Office 365 / Gmail som skickar detta personliga e-postmeddelande till alla kontakter du har markerat. När de börjar öppna och klicka på länkar kommer du att få notiser i realtid i 20NINE webb om du är inloggad och också som en notis på din telefon. Många användare kommer också tillbaka en dag senare och söker efter alla som öppnade eller klickade på gårdagens utskick för att kunna skapa t ex ringlistor.
Att söka efter allt som öppnat
 1. Öppnade den avancerade sökpanelen genom att klicka på förstoringsglasikonen
 2. Klicka på rullgardinsmenyn “Fält” till vänster och bläddra tills du kan välja “E-post öppen”
 3. Välj operatör “lika” och välj den dag du vill söka efter
 4. När du har resultatet markerar du alla i listan och klickar på 3-punktsknappen
 5. Klicka på valet skapa en ny ringlista
 6. Ring dina heta prospekts från ringlistan
Steg 3 (5 min) - Installera Outlook eller Gmail plugin och personalisera ditt gränssnitt

Installera kontaktpanelen för 20NINE i Outlook / Gmail

20NINE-kontaktpanel gör det möjligt att se den 20NINE-kontakt du just har fått ett mejl från i Outlook / Gmail. Från kontaktpanelen kan du lägga till anteckningar, möten, uppgifter, okvalificerade affärer till din pipeline eller lägga till nya kontakter och konton om du får ett mejl från någon som inte finns i ditt 20NINE.
Installera i Gmail
 1. Klicka på inställningsikonen (kugghjulet) i huvudmenyn
 2. Välj Mina integrationer
 3. Klicka på installationsknappen bredvid Gmail-tillägget
 4. Följ guiden i Google Chrome webbshop
 5. Klicka på den röda Gmail-ikonen som visas i Google Chrome
 6. Öppna valfritt mejl och kontaktpanelen öppnas automatiskt till höger
Installera i Outlook
 1. Klicka på inställningsikonen (kugghjul) i huvudmenyn
 2. Välj Mina integrationer
 3. Klicka på installationsknappen bredvid Outlook Add-in
 4. Bläddra till steg tre (3) och kopiera installations-länken
 5. Öppna Outlook online från office.com
 6. Öppna valfritt mejl och klicka på de tre punkterna i det övre högra hörnet av e-postmeddelandet och välj alternativet “Hämta tillägg”
 7. Klicka på “Mina tillägg”
 8. Rulla ner och klicka på “Lägg till ett anpassat tillägg” och välj “Från URL”
 9. Klistra in den tidigare kopierade installationsadressen från 20NINE och klicka på OK
 10. Nu kommer tillägget till kontaktpanelen att visas i Outlook online och Outlook som du installerat på din dator.
Hur man öppnar i Outlook
Outlook online: Klicka på 3-punktsikonen i det övre högra hörnet och välj Salesbox längst ner i rullgardinsmenyn. Logga in med ditt 20NINE-användarnamn och lösenord.
Outlook-skrivbordet: Klicka på ikonen 20NINE som visas på Outlook-menyn. Logga in med ditt 20NINE-användarnamn och lösenord.

Hur du anpassar huvudmenyn & startsidan

I 20NINE kan varje användare anpassa vilka menyalternativ som ska visas i huvudmenyn till vänster. Detta är ett bra sätt att ta bort menyalternativ som den enskilda användaren inte använder. Varje användare kan också bestämma vilken del som ska laddas som startskärm när man loggar in i 20NINE. Dessa inställningar kan också göras i mobilappen. Detta innebär att varje användare kan ha olika menyinställningar och startsida på webben och mobilen.
Hur du anpassar huvudmenyn och startsidan
 1. Klicka på inställningsikonen (kugghjulet) i huvudmenyn
 2. Klicka på Mina inställningar
 3. I den mellersta kolumnen kan du avmarkera / markera menyalternativen som du vill se i huvudmenyn
 4. För varje menyalternativ kan du också bestämma vilken underkategori (rullgardin) som ska laddas som standard när du klickar på ett manu-alternativ
 5. Överst kan du välja från avsnittet “Startskärm” vilket avsnitt som ska laddas varje gång du loggar in
Steg 4 (15 min) - Sätt upp ert produktregister och anpassa standardvärden i rullistor

Så här ställer du in ditt produktregister

Varför?
Hela syftet med att ha ett produkt/artikelregister snarare än att bara skriva det du säljer som fritext på varje affär är att:
 • Förenkla för dina användare genom att i förväg definiera val
 • Få en gemensam struktur över tid
 • Göra det möjligt att söka på kontakter, konton och affärer baserat på vilka produkter de har köpt eller har i sin pipeline
 • För att se statistik över vilka produkter som tar tid att sälja, vilka som genererar största, snabbaste och mest lönsamma affärerna etc.
Hur fungerar det?
Varje produkt du lägger in i 20NINE tillhör en produktgrupp och är av en specifik produkttyp.
Exempel: Du säljer smartphones och bärbara datorer av olika varumärken.
Då kan du lägga till varje varumärke som en produktgrupp (varumärke A, varumärke B).
Smartphone och bärbar dator blir två olika produkttyper.
När du lägger till produkt A (Smartphone från varumärke A) kopplar du produkt A till produktgruppen “Varumärke A” och produkttypen “Smartphone”.
Lägg till produkter
 1. Klicka på inställningsikonen (kugghjul) i huvudmenyn
 2. Välj företagsinställningar och alternativet “Produkter”
 3. Klicka på plustecknet för varje avsnitt för att lägga till en produktgrupp, produkttyp och produkt
 4. För varje produkt kan du ange detaljpris, antal enheter i paketet, kostnad och / eller marginal och en beskrivning (valfritt).
De inställda värdena kan ändras i efterhand när du lägger till en produkt på en affär.
Vet du inte vilket pris du ska sätta i förväg kan du alltid sätta noll (0) och senare ställa in priset på den faktiska affären.
PS. Om du har hundratals eller tusentals produkter kan det vara en bra idé att lägga till produkter på en “högre” nivå. Exempel: om du säljer tusentals av samma typ av produkt kan du lägga till produkter som heter “Produkt upp till 500 kr”, “Produkt 500-1000 kr” etc. istället för att lägga till varje enskild produkt.

Hur man ändrar standardvärden

I 20NINE finns det många värden i rullistor etc. som är fördefinierade. Dessa kan naturligtvis ändras så att de passar ditt individuella företag.
Hur man ändrar
 1. Klicka på inställningsikonen (kugghjulet) i huvudmenyn
 2. Klicka på Företagets inställningar och “Standardvärden”
 3. För företags- / kontakttyper, kontaktrelationer, kategorier, fokus etc. klicka på rullgardinspilen för att se standardalternativen
 4. För att lägga till en ny, klicka på det gröna plustecknet och lägg till ditt alternativ
 5. För att redigera / radera en befintlig, klicka på de tre punkterna till höger om alternativet
 
För att ändra till din lokala valuta, kontrollera avsnittet “Data” uppe till höger och välj din lokala valuta.
Vad är fokus? 
Fokus är en unik sak för 20NINE som används på aktiviteter och möten.
Det är ett sätt att fördefiniera fokusområden som aktiviteter och möten ska fokusera på för att
 • Harmonisera terminologin internt
 • Förenkla och minska behovet av anteckningar för att förstå vad en påminnelse eller ett möte handlar om
 • Gör det enklare att söka / gruppera / filtrera påminnelser och möten med specifika fokusområden
 • För varje fokusområde ger du det ett namn (visas i listor) och en beskrivning som berättar användaren mer information om fokus (minskar behovet av anteckningar).
Beskrivningen visas i listorna när du placerar muspekaren ovanför fokusnamnet.
Hur är det med branscher på konton och kontakter?
Branschlistan i 20NINE är tom från början. Om du vill lägga till en ny bransch till den listan gör du det från Lägg till- / redigera-formulären för företag / kontakter.
Skriv bara namnet på en bransch i branschens datafält i företags- / kontaktformuläret så kommer de matchande valen att visas i en rullista. Om inga matchningar hittas kommer det nya branschnamnet du skrev sparas i listan och vara tillgängligt nästa gång någon skriver i något branschfält.
Steg 5 (2 min) - Automatisk logging av samtal och hur du får realtidsnotiser
Visste du att 20NINE för statistik över och automatiskt sparar alla samtalsförsök och samtal som gjorts från 20NINE mobilappar?
20NINE skickar också notiser i realtid (både till din mobil och webben) för att påminna dig om aktiviteter och möten samt för att informera dig om relevanta händelser som ägt rum.

20NINE loggar alla samtalsförsök & samtal automatiskt

Om du ringer dina kontakter från Salesbox app för Apple- eller Androidtelefoner loggas alla samtalsförsök och samtal automatiskt.
Detta innebär att:
 • Samtalsförsök och samtal läggs till i kommunikationshistoriken på varje kontakt och aggregeras på varje företag.
 • Det kommer att vara tydligt vem som ringde en kontakt / företag, samt när och hur länge samtalet varade
 • Du får frågor efter samtalet för att enkelt kunna dokumentera samtalet eller schemalägga en uppgift att ringa tillbaka senare (från 20NINEs mobilapp kan du tala in dina anteckningar)
 • Samtalsförsök och samtal läggs till i statistiken i Rapportdelen så att du kan se hur många samtalsförsök och samtal som har gjorts under en viss dag, vecka, månad, kvartal etc. för dig själv eller en kollega eller hela företaget.
Samtalsförsök eller Samtal, vad är skillnaden?
Ett samtalsförsök i 20NINE är när kontakten inte svarar eller om samtalet är kortare än 10 sekunder.
Automatisk loggning av samtalsförsök och samtal i kombination med automatisk loggning av mejl från Office 365 eller Google ger en tydlig överblick över den kommunikation ditt företag har haft med varje enskild kontakt och enskilt företag.
PS. Du kan också skicka SMS från 20NINE mobilappar. Eventuellt skickade SMS läggs också till i den senaste kommunikationsloggen och kan läsas direkt från loggen.

Realtidsnotiser i 20NINE

20NINE skickar realtidsnotiser för att påminna dig om påminnelser och möten.
20NINE skickar också notiser i realtid för att meddela dig om många andra relevanta saker som:
 • När en kollega har vunnit en affär
 • När en kontakt har öppnat eller klickat på ett av dina personliga mass-mejl du skickat från 20NINE via Office365 eller Gmail
 • När du exempelvis får en aktivitet eller okvalificerad affär tilldelad till dig från en kollega
 • När något relevant händer med de kontakter, konton eller affärer du är ansvarig för
Notiser skickas till din telefon om du har 20NINE mobilapp installerad på din telefon.
Notiser visas också i realtid i 20NINE webbapplikation, om du är inloggad i 20NINE när den skickas.
Om du föredrar att inte få realtidsnotiser på webben kan du ändra till att bara få de senaste notiserna varje gång du aktivt loggar in i 20NINE. Detta kan ställas in från Mina inställningar.
PS. Notiser gör 20NINE till ett bra samarbetsverktyg, exempelvis dela ut aktiviteter. Istället för att skicka ett mejl för att begära hjälp, kan du delegera en påminnelse till en kollega i 20NINE istället. Då blir det mindre risk att påminnelsen försvinner bland alla andra mejl och i slutändan inte går att följa upp och inte blir av.
Steg 6 (5 min) - Hur man använder pipeline, anpassar pipeline och skapar nya pipelines

Multipla kanban pipelines

Med 20NINE kan ni lägga till multipla pipelines och välja bland fyra olika typer av pipelines. Kombinera detta med 20NINE filter för olika tidsperioder så får ni en extremt tydlig bild av vad ni behöver fokusera på för varje given tidsperiod.

20NINE Pipeline består av tre separata delar:

Prospekts
Här lägger du prospekts som ni ännu inte kvalificerat.
Vilka kriterier som gäller för att en affär ska vara kvalificerad är något vi starkt rekommenderar att ni diskuterar internt och även dokumenterar så alla internt vet vad det betyder. När ett enskild prospekt uppfyller kriterierna för att vara kvalificerat konverteras den till att bli en affär.
Under rapportdelen kan ni sedan följa hur många prospekts ni konverterar till affärer under valda tidsperioder. (Denna del av pipeline rekommenderas endast för de som har långa säljcykler, för korta säljcykler är det mer effektivt att lägga in prospekts som affärer direkt)
 
Affärer
Affärer är de prospekts som uppfyller de kriterier ni bestämt för att ett prospekt ska vara kvalificerat. Dessa affärer arbetar man med utifrån de förbestämda pipelines (som ni satt upp) för att komma till en punkt när ni vunnit eller förlorat affären. När en affär är satt som vunnen eller förlorad tas den bort från den aktuella pipeline och flyttas vidare till Orders.
 
Orders
I denna del hittar ni alla vunna och förlorade affärer. Ni kan även filtrera era orders på tid, vunna/förlorade etc.

Hur man använder pipeline?

Den typ av pipeline som vi kallar fasbaserad pipeline är förmodligen den du är mest van vid.
I en fasbaserad pipeline flyttar du fram dina kvalificerade affärer genom att ta tag i affären och dra den till den fas du vill lägga den i.
Du kan även släppa affären i lådan vunnen eller lådan förlorad.
Automatisk eller manuell procentsats i pipeline?
När du skapar en ny pipeline / säljprocess kan du välja om den ska ha automatisk procentsats eller om procentsatsen ska sättas unikt per affär.
 
Automatisk procentsats: Procentsatsen bestäms av vilken fas den kvalificerade affären läggs i. Detta är den standardmodell du ser när du loggar in första gången.
Manuell procentsats: Du kan också välja att kopiera denna pipeline eller skapa en helt ny pipeline där procentsatsen sätts manuellt per affär. Detta föredras vanligtvis när varje kvalificerad affär har unika förhållanden. För att öppna en affär klickar du bara på den så visas mer detaljer ute till höger i sidopanelen.
Aktivitetsbaserad pipeline/process
20NINE tillhandahåller också en annan typ av pipeline där du istället för att flytta de kvalificerade affärerna genom olika faser bockar av aktiviteter i takt med att de blir klara.
Dessa aktiviteter kan bockas av i valfri ordning.
Denna modell föredras oftast av de som har väldigt långa säljcykler där det kan vara svårt att göra saker i en viss förutbestämd ordning.
Denna modell har självklart också stöd automatiskt eller manuellt satt procentsats.
VIKTIGT TIPS 1
Många företag kämpar med att många affärer ligger inlagda med gamla datum eller att pipeline alltid visar alla affärer, oavsett vilket datum affären har eller vilken geografi, vilket segment, vilken del av portföljen eller om det är nykund eller befintliga kunder affärerna tillhör.
I 20NINE rekommenderar vi därför att börja använda Avslutsdatumet på affären som datum för nästa åtgärd. Nästa åtgärd kan vara nästa möte, nästa samtal / mejl, ett viktigt datum som t ex sista dagen för att skicka ett upphandlingsunderlag etc.
När man kombinerar detta med att använda veckeperioden som den primära tidsperioden blir det mycket tydligt vad man ska fokusera på under varje vecka. Detta tankesätt gör det även lättare för säljarna att ha relevanta datum på sina affärer då de alltid kan bestämma själva när nästa åtgärd ska tas.
VIKTIGT TIPS 2
Istället för att bara använda en pipeline kan du kopiera den befintliga som ni har fått från 20NINE för att få en pipeline per bransch som ni arbetar med, en per geografi ni arbetar inom eller en pipeline per del av er portfölj.
Många av 20NINE befintliga användare lägger även in separata pipelines för nya affärer, en för befintliga kunder och en för förnyelser.
PS. Om du klickar på något i den högra sidopanelen (t ex Företagsnamn, kontaktnamn, påminnelse, möte etc.) öppnas kortet för det objektet som ett nytt lager ovanpå affären. Du kan fortsätta att klicka dig vidare till nästa lager eller gå tillbaka genom att klicka X-knappen i det övre högra hörnet. Den här typen av systemnavigering är tillgänglig i hela systemet, så du behöver aldrig byta sektion för att borra ner i detaljerna kring ett enskilt objekt.

Hur man använder Produktrader

När ni lägger till en ny affär eller order behöver ni specificera vad det är ni säljer. Detta görs genom att lägga till produkter på affären.
 
Varje produktrad talar om vilken produktgrupp, produkt, antal enheter pris per enhet, totalsumma etc. Ni kan lägga på hur många produktrader som helst på en affär och värdet på affären blir summan av totalsumman per produktrad.
 
Ni kan även bestämma vilka kolumner ni vill se i produktradsformuläret. 
 
PS. Syftet med att specificera orderrader per affär och inte skriva in affären som enbart en fritextbeskrivning och en summa är att ni ska kunna söka fram t ex konton och kontakter som har köpt olika delar av er portfölj eller söka fram vilka som har en viss del av er portfölj i pipeline.
 
Att fördefiniera produkter och arbeta med orderrader ger er även möjligheten att få fram statistik över era produkter som t ex snabbaste produkter att sälja, mest lönsamma eller största snittaffärerna etc. Detta kan ni se från Topplistor i Rapportsektionen av Salesbox.

Hur man kopierar, uppdaterar och skapar nya pipelines

Det är verkligen enkelt att kopiera, uppdatera eller skapa nya pipelines / säljprocesser i 20NINE.
Som vi berättat i föregående avsnitt skapar det en enklare och snabbare överblick över var era kommande affärer kommer från och vilken fas de ligger i om man delar upp sin totala pipeline i flera olika pipelines.
Hur du skapar men nya pipelines/processer
 1. Klicka på inställningsikonen (kugghjulet) i huvudmenyn
 2. Klicka på Företagsinställningar och “Standardvärden”
 3. Klicka på plustecknet ovanför processtabellen för att lägga till en ny process / pipeline
 4. Klicka på knappen med tre punkter till höger om en process för att redigera namnet eller kopiera pipeline / processen.
 
För mer information, läs instruktionsartikeln.
PS. Namnet på en Pipeline / process kan inte vara längre än 20 tecken. Om du kopierar ett som har ett långt namn, vänligen förkorta namnet innan du kopierar det.
Steg 7 - Hur man söker, massuppdaterar, skapar ringlistor och exporterar data

Struktur gör dig effektiv

Att arbeta med många kontakter, företag och erbjudanden i långa listor kan vara krångligt och tidskrävande. Därför är det viktigt att kunna söka och massuppdatera på effektiva sätt för att inte fastna i tungrodd administration.

Detta steg kommer därför att täcka hur man söker, massuppdaterar, exporterar och skapar ringlistor.

Hur söker man i 20NINE?

Det finns två sätt att söka i 20NINE
Fritextsökning (sökfältet direkt ovanför varje lista)
Avancerad sökning (Klicka på förstoringsglaset med ett plustecken)
Fritextsökning
Med 20NINE fritextsökning kan du söka efter kontaktens namn, företagsnamn, telefon och e-post.
Skriv bara vad du vill söka efter och tryck på Enter-tangenten eller klicka på sökikonen i sökfältet.
Gör så här för att återställa sökningen och få tillbaka hela listan:
 • Töm sökfältet och klicka på Enter
 • Om du har ett sökord inlagt i sökfältet, klicka på x-knappen i sökfältet
Avancerad sökning
Om du vill söka efter något annat än vad som täcks av frittekstsökningen eller om du vill kombinera flera sökkriterier (t.ex. alla kontakter i en stad OCH inom en viss bransch) bör du använda den avancerade sökpanelen.
 1. Öppna den avancerade sökningen genom att klicka på förstoringsglasikonen ovanför listan
 2. Välj ett datavärde (standard eller anpassad fältdata) i rullgardinsmenyn “Fält” som du vill söka efter
 3. Klicka på rullgardinsmenyn “Operatör” och välj operatör
 4. Lägg till datavärdet du vill söka efter
 5. Klicka på knappen OCH eller ELLER för att lägga till sökkriterier
 6. Klicka på sökknappen
Om du vill kan du spara en sökning och återanvända senare som en snabbsökning i rullgardinsmenyn “Avancerad sökning”.
Du kan också klicka på “Dela” -knappen för att dela en sökning med kollegor, då kommer sökningen att visas i deras rullgardinsmeny som heter “Avancerad sökning”.

Hur man massuppdaterar, skapar en ringlista och exporterar till MS Excel

När du har öppnat den avancerade sökpanelen kan du inte bara söka, du kan också massuppdatera och exportera till Excel.
Detta oavsett om du har gjort en sökning eller inte.
Markera de objekt i listan du vill hantera och klicka på 3-punktsknappen för att öppna massuppdateringsmenyn.
Vilka massuppdateringar finns tillgängliga
 • Skicka personliga mass-mejl
 • Byt ansvarig användare
 • Exportera till en Mailchimplista
 • Skapa en ringlista
 • Ta bort
 • Massuppdatera data fält (Både standarddatafält och egna datafält)
I vissa sektioner av systemet finns det sektions-specifika massåtgärder:
Kontakter: Lägg till samma typ av prospekts, affärer eller orders på flera kontakter
Företag: Lägg till samma typ affär på flera företag
Påminnelser: Markera flera åminnelser som klara
Prospekts: Markera flera prospekts som klara
Att tilldela: Sätta “Tilldela mig” eller “Tilldela en annan användare” på flera markerade objekt
Hur man skapar en ringlista
Markera kontakterna du vill lägga till i en ringlista, öppna menyn med massuppdateringsfunktioner enligt tidigare beskrivning och klicka på telefonikonen.
Nu kan du välja att lägga till dem i en befintlig ringlista eller skapa helt ny ringlista.
Hur man exporterar till MS Excel
När du har markerat de objekt du vill exportera klickar du på trepunktsknappen och väljer “Exportera till excel”.
PS. Om det finns 30 eller färre objekt i din lista får du filen direkt, om du har fler än 30 objekt i listan får du ett mejl när filen är redo att laddas ner. OBS. Filen är endast tillgänglig för nedladdning under 24 timmar.Filen innehåller också alla standarddatafält och dina egna tillagda anpassade datafält.
Steg 8 (10 min) - Skapa dina egna datafält / kategoriseringar

Bli ännu effektivare med en anpassad informationsstruktur

När man arbetar med många kontakter, företag och affärer kan det med tiden bli en mardröm att hantera all information.

I föregående steg gick vi igenom sökningar som en viktig del för att hitta rätt och bli effektiv.

När man hanterar stora datamängder kan det ibland vara bra att utöka datastrukturen för att göra det lättare att identifiera / söka efter specifika segment.

Därför kommer vi i detta steg att lära dig hur du skapar in dina egna datafält och vad du också kan göra med dem.

Hur du sätter upp dina egna datafält / klassificeringar

Genom att lägga till dina egna anpassade datafält blir det lättare att hantera stora datamängder (affärer, företag, kontakter, etc.).
Det kommer också att bli lättare att skapa ringlistor, utföra massuppdateringar, skicka personliga massmejl etc. eftersom det gör det lättare och snabbare att identifiera specifika segment.
Föreställ dig att 20NINE är ditt lager av kontakter och att varje ansvarig användare har sin egen hylla. Från den hyllan vill de regelbundet dra ut specifika virtuella lådor med kontakter som de vill ta kontakt med.
Det kan vara via personliga massmejl, lägga till på en ringlista etc. Det är här som egna anpassade datafält blir praktiska.
Var lägger jag till anpassade fält
 1. Klicka på inställningsikonen (kugghjul) i huvudmenyn
 2. Välj företagsinställningar och alternativet “Egna datafält”
 3. Klicka på det föredragna objektet du vill lägga till ett anpassat datafält till (konto, kontakt, kvalificerad affär etc.)
Vilka datafält kan vi lägga till?
 • Textfält (möjligt att begränsa hur många tecken som kan läggas till)
 • Textboxar (möjligt att begränsa hur många tecken som kan läggas till)
 • Nummerfält (möjligt att begränsa hur många heltal / decimaler som kan läggas till)
 • Rullistor (möjligt att ställa in önskad mängd val och ställa in fältet som multi- / enkelval)
 • Kryssrutor (möjligt att ställa in önskad mängd val och ställa in fältet som multi- / enkelval)
 • Datum (möjligt att ställa in önskat datumformat)
 • Länkar/URL (möjligt att välja olika fördefinierade typer av länkar som t ex LinkedIn, Facebook, Skype etc.)
 • Hashtagg (möjligt att välja vilka produktgrupper som ska vara tillgängliga som hashtags)
Var lägger jag till hashtagningsalternativen
Du lägger till hashtagningsalternativen i produktregistret.
Varje produkt i registret är tillgänglig som en hashtag.
Du kan också skapa en speciella produktgrupper som t ex heter “Taggar X”, “Taggar Y” etc. och en produkttyp som heter “Tagg”.
När du lägger till en ny produkt / hashtag-alternativ gör du det på samma sätt som att lägga till en ny produkt, det är bara att du ställer in priset. antal enheter och kostar till noll.
Hur man går till produktsektionen:
 1. Klicka på inställningsikonen (kugghjul) i huvudmenyn
 2. Välj företagsinställningar och alternativet “Produkter”
 3. Klicka på plustecknet för grupp, typ och / eller produkt beroende på vad du vill lägga till

Hur man använder de egna datafält man lagt till?

De egna datafälten du har lagt till ett visst objekt kommer att finnas tillgängliga i objektets högerpanel.
Du kan lägga till och uppdatera de tillagda datafälten precis som alla andra datafält.
De egna datafälten är också
 • Tillgängliga för sökningar i den avancerade sökpanelen
 • Inkluderade i Excel-exportfilerna
 • Finns som val i rullgardinsmenyn för matchande vid .CSV-importer
Detta innebär att du kan lägga till och arbeta med vilken klassificering / datastruktur du vill och verkligen göra din datastruktur i 20NINE unik.
Steg 9 - KPI:er och rapporter

Följ era KPI:er

Efter en viss tids användning vill du förmodligen börja följa era viktigaste KPI:er.

Detta är det sista steget och det går igenom vilka olika typer av KPI-paneler och rapporter du kan följa i 20NINE.

Hur man följer upp utfall och KPI:er i 20NINE

Avsnittet Rapporter i 20NINE är den primära platsen du går till för att följa upp dina egna, dina kollegors eller hela företagets utfall.
Aktiviteter
Denna vy visar med olika mätare hur många samtalsförsök, samtal, möten etc. som har utförts under den valda tidsperioden.
För att automatiskt få in statistik över samtalsförsök och samtal ska ni ringa era kundsamtal från 20NINEs mobilappar.
Välj tidsperiod längst upp och även vilken användare / avdelning / företagsnivå du vill kontrollera i användarfiltret i systemhuvudet (beror på den inloggade användarens användarrättigheter).
Försäljning
Försäljningsvyn visar försäljningsstatistik som antal pågående affärer, vunna / förlorade affärer, brutto / nettovärde på pipeline, hur många affärer ni saknar för att nå målet etc.
Allt för den valda tidsperioden. Välj tidsperiod längst upp och även vilken användare / avdelning / företagsnivå du vill kontrollera i användarfiltret i systemhuvudet (beror på den inloggade användarens användarrättigheter).
Topplistor
Denna vy visar era TOPP 5-konton, kontakter, användare och produkter baserat på ett förinställt antal KPI:er ni kan välja på såsom försäljning, vinst, marginal, snittid, snittaffär etc.
Välj tidsperiod längst upp och även vilken användare / avdelning / företagsnivå du vill kontrollera i användarfiltret i systemhuvudet (beror på den inloggade användarens användarrättigheter).
Egna diagram
Alternativet kallat Egna diagram är en vy där ni kan skapa era egna kurvdiagram, cirkeldiagram eller kolumndiagram för att följa upp försäljning, aktivitetsnivåer etc.
Där kan du enkelt jämföra olika tidsperioder, olika användare etc.
Diagramdelen av systemet uppdateras också var femte minut av sig själv.
Därför har många denna vy på en stor skärm på kontoret för att göra det mer synligt hur kollegor, avdelningar eller hela företaget presterar.
Excel rapporter
Nedladdningsavsnittet listar många olika Excel-rapporter som ni kan ladda ner.
Välj en tidsperiod på toppen och även vilken användare / avdelning / företagsnivå du vill ladda ned för i användarfiltret i systemhuvudet (beror på den inloggade användarens användarrättigheter).

Statistik från pipeline

I 20NINE pipeline kan ni också följa KPI:er som Pipe-utveckling, måluppfyllelse, avslutsfrekvens och hur många fler affärer ni behöver lägga till före ett specifikt datum för att kunna nå försäljningsmålet.
Ni kan också använda den avancerade sökningen för att identifiera värdet på er pipeline för specifika produkter, produktgrupper eller produkttyper.
Om ni behöver dela pipelineinformationen med personer utanför 20NINE kan ni även exportera er pipeline till excel. Samma för alla era orders.