Hur man använder OneDrive med 20NINE

Med 20NINE OneDrive-koppling kan du skapa eller koppla dokument till företag, kontakter och affärer / orders. Dessa dokument lagras INTE i 20NINE, de visas bara i 20NINE som ikoner / länkar. Detta innebär att om kopplingen till OneDrive tas bort, kommer dokumenten inte längre att visas i 20NINE.

20NINE skapar automatiskt en mappstruktur för varje företag, kontakt eller affär / order. 20NINE är också den enda leverantören som replikerar hela denna struktur till din OneDrive så att du får en lättnavigerad mappstruktur även där. Kopplingen är en tvåvägs-synkronisering så att du kan lägga till / skapa / redigera dokument från antingen 20NINE eller din lagring och den kommer att synkroniseras med båda.

20NINE ser också till så att dokumentstrukturen ser likadan ut för alla 20NINE-användare i er OneDrive. Med 20NINE kan ni även skapa dokument direkt från 20NINE om du använder tillägget dokumentmallar i 20NINE.

Om ni är flera användare i ert 20NINE-konto rekommenderar vi att ni skapar ett speciellt OneDrive-konto för att hantera alla era kunddokument och att ni ger åtkomst till olika användare beroende på deras rättigheter / behov av att arbeta med dokument i 20NINE.

Koppla ihop OneDrive och 20NINE:

  1. Skapa ett speciellt dokumentkonto i OneDrive (t ex dokument@dindomän.xx) och anslut det till 20NINE från kugghjulet / integrationer i 20NINE.
  2. Gå till OneDrive så ser du en 20NINE-mapp på den översta nivån i OneDrive. Klicka på den mappen för att ställa in vilka användare i din organisation som ska kunna komma åt innehållet i 20NINE-mappen, helst alla användare med tillgång till 20NINE
  3. Ni kan nu börja lägga till dokument i företag, kontakter eller affärer / orders i 20NINE genom att klicka på “Lägg till” plustecken till höger i sidopanelen för ett visst företag, kontakt eller affär / order.
  4. För att läsa ett dokument, klicka på dokumentikonen på företaget, kontakten eller affären / ordern, klicka sedan på dokumentet och klicka sedan på “ögat”. Dokumentet öppnas nu i en ny flik i webbläsaren. (Alla användare som inte har fått läsrättigheter i mappen 20NINE på OneDrive kommer att uppmanas att logga in med uppgifterna för det anslutna dokumentkontot som du skapade i steg 1)
  5. Om ni även använder 20NINE e-Signering kommer ni att kunna spara era signerade dokument direkt till OneDrive genom att välja om det signerade dokumentet ska sparas på företaget, kontakten eller affären / ordern