20NINE för Google Workspace

Synka Google kalender, mejl & dokument

Synkar mejl

20NINE för Google Workspace synkar alla skickade och mottagna mail till & från era 20NINE-kontakter. Skicka också personliga mass mail från 20NINE via ert Google-konto. Spåra när era mass-mejl öppnas eller när mottagarna klickar på länkar i realtid.

2-vägs kalendarsynk

20NINE för Google Workspace kopplar automatiskt era synkroniserade möten till rätt kontakt och företag i Salesbox. Alla möten från 20NINE synkroniseras till er Google kalender. Alla synkroniserade möten med 20NINE får sin egen unika färgkod i er Google kalender.

20NINE för Google Workspace gör det lättare

Arbeta från er Google kalender, Gmail & GoogleDrive med 20NINE

20NINE Gmail-panel

20NINE Gmail-panel visar den 20NINE-kontakten du har fått mail från. 20NINE-kontaktpanel gör det enkelt att se historiken och ta action framåt.

Lägg till från Gmail

Arbeta med försäljning & relationer direkt från Gmail med Salesbox Gmail-plugin. Lägg till påminnelser, anteckningar, möten och prospekts till dina Salesbox-kontakter direkt från Gmail.

GoogleDrive synk

Googledrive-synkroniseringen genererar automatiskt mappar i din GoogleDrive och låter dig ladda upp och redigera dokument från 20NINE eller GoogleDrive. Allt synkroniseras.

Ladda upp dokument

Arbeta direkt i GoogleDrive från 20NINE. Ladda upp och redigera dokument direkt från 20NINE eller från GoogleDrive.