e-Signering gör er digitala

Signera era affärer & avtal med 20NINE E-Signering

20NINE inbyggda e-Signering gör er 100% digitala, på riktigt! Hantera era offerter och avtal och få dessa påskrivna direkt i rätt sammanhang, dvs bland affärer och kunder. Med 20NINE behöver ni aldrig mer separera era avtal från era kunder. Skicka från vår mobilapp eller från din laptop.

Välj bland många olika metoder för e-Signering

Flexibel e-Signering

20NINEs e-Signaturer är juridiskt bindande. En elektronisk signatur har samma rättsliga effekt som ett traditionellt pappersdokument med en fysisk signatur. Innan du skickar ditt dokument från 20NINE väljer du signeringsmetod för respektive part. 20NINE e-Signering stöder olika nationella BankID, SMS, e-post etc.

Kombinera med offertmallar

20NINE e-Signering är även inbyggt i 20NINE offertmallar. Med 20NINE modul för offertmallar blir det enkelt att skapa unikt designade offert och avtal i 20NINE. Designa era unika offertmallar med “Dra och släpp”-teknik och få mallen fylld automatiskt med data från 20NINE. Med 20NINE skapar ni professionella offerter och kontrakt med några få knappklick.

E-Signering gör det enkelt

20NINE e-Signering är sömlöst inbyggt i 20NINE. 20NINE gör det därför enkelt att hantera era relationer 100% digital. Få era offerter och avtal påskrivna från valfri plats och på vilken enhet som helst, i realtid! Låt Salesbox minska er administration och öka er effektivitet så ni kan spendera mer tid på att få in fler kunder.

e-Signering som kostar mindre

Betala för det du förbrukar

Den traditionella affärsmodellen för digital signering är abonnemang per användare. Den modellen är ofta dyr för småföretag och 20NINE har därför infört ”betala för vad du använder” istället för den vanliga modellen ”betala för vem som har tillgång”. Med 20NINE betalar ni istället för det ni förbrukar.

Inga borttappade dokument

För att göra det enkelt att få era signerade dokument sparade i rätt sammanhang kan ni lägga till era dokument för signering direkt från affärer, orders, företag eller kontakter i 20NINE. När alla parter har skrivit på kan ni välja att spara det signerade dokumentet på affären, ordern, företaget eller kontakten.

Bli av med flaskhalsarna

Eftersom e-Signering oftast säljs som användarabonnemang begränsas oftast antalet personer som får möjlighet att signera digitalt i ett företag. Effekten – Ni får flaskhalsar och ineffektiva arbetsflöden eftersom endast vissa kan skicka dokument för signering i verkligheten.