Anpassa efter specifika behov

Egna kategoriseringar

Lägg till nya datafält av typen text, nummer, textbox, rullgardin, radioknappar, hashtag, URL eller datum till vilken objekttyp ni vill. Dessa fält är även möjliga att importera till och naturligtvis är de även sökbara.

Upplevelsen

Vi är alla unika. Varför ska vi då tvingas ha samma upplevelse oavsett vad vi fokuserar på? Med 20NINE kan varje enskild användare anpassa sin huvudmeny, startsida och hur information presenteras på kontakter, företag, affärer etc. Allt för att passa individens behov.

Egna processer

Finjustera era arbetsprocesser för er försäljning, prospektering eller leverans. Lägg till en ny eller uppdatera en befintlig process på nolltid. Lägg tiden på att diskutera hur ni ska arbeta, inte att uppdatera 20NINE.

Fördefinierade värden

Ange era egna branscher, kontakttyper eller något annat datavärde ni hittar i 20NINE rullistor? Lägg till, uppdatera eller ta bort datavärden för att anpassa 20NINE efter era affärsbehov och sökmönster.

Kom igång snabbare med branschmallar

Använd standard eller en fördefinierad branschmall

Snabbare setup

Kortare införande

Högre användning

Varje branschmall inkluderar

Processer

20NINE levereras med en eller flera fördefinierade branschspecifika processer som enkelt kan modifieras och kompletteras.

Produkter / Tjänster

20NINE levereras med en fördefinierad uppsättning branschspecifika produktgrupper, produkttyper och produkter som enkelt kan modifieras och utökas.

Kategoriseringar

20NINE levereras med en fördefinierad uppsättning extra branschspecifika datafält och dropdown-värden som också kan modifieras.

Allt är färdigt, lägg bara till ert data via en fil-import eller LinkedIn

Försäkring

Få en färdig och relevant struktur för att snabbt kunna få kontroll på alla era prospekt. Kommunicera rätt till rätt personer och bygg varma ringlistor med personliga massmejl via Office365 eller Google för att öka er avsluts-frekvens. Det har aldrig varit så effektivt att prospektera och hålla koll på alla förlängningar.

Juridik

Förutom att använda 20NINE för att få in nya klienter kommer 20NINE juridiska mall med färdiga processer för tvister, skiljedom och brottmål. Utöver det får ni även en färdig informationsstruktur. Med 20NINE kan ni få kontroll på alla era klienter, ärenden och er kommunikation i en gemensam yta.

Bil-/Fordonshandlare

Arbeta i olika processer för nya och befintliga kunder och få en tydlig överblick. Skaffa en färdig struktur för att hålla reda på vilken kund som kör vad, vem som köper av vilken handlare, när löper avtal ut och vilka kunder kräver ramavtal. Använd mallen för både företags- och privatförsäljning.

Konsulter

Med denna mall får ni processer för nyförsäljning, sälj till befintlig kund och förlängningar av befintliga uppdrag. Ni får även ett påbörjat produktregister så ni kan lägga in alla era konsulter. Ni får även en beläggningsrapport för att se både vad som är bokat och vad som är på gång per konsult.

Saas

Mallen innehåller en färdig process för nyförsäljning och en process för förlängningar, ett påbörjat artikelregister och en utökad informationsstruktur för att underlätta och effektivisera er prospektering, försäljning och hantering av befintliga kunder.

B2B Konsumentelektronik

Mallen innehåller en färdig process för nyförsäljning, en process för förlängningar, ett påbörjat artikelregister och en utökad informationsstruktur för att underlätta och effektivisera er prospektering, försäljning och hantering av befintliga kunder.

Finans / Investeringar

Ersätt era Excel-listor och klassificera enkelt era olika typer av investerare och vad de är fokuserade på. Arbeta med riktad kommunikation och inbjudningar via personlig masskommunikation för att snabbt få fram relevanta investerare för respektive investeringsobjekt. Skaffa även en tydlig överblick över hur investeringsobjekten knuffas framåt genom 20NINE färdiga investeringsprocess.